Bilgilendirme...!

24.09.2020 15:08

Kadıköy 24. Noterliği 18/03/2019 tarih ve 05355 sayılı 43 üyenin vekili Saba Özmen Avukatlık Ortaklığı’nın gönderdiği ihtarname ile gündeme konması istenen maddeler için İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazılan yazımızın cevabı 08/04/2019 tarihiyle yönetimimizce teslim alınmıştır. Tebligatın vekil kanalıyla olamayacağı Kooperatifler Kanununca sabit olduğu ve üyelerin müştereken ve noter tebligatı ile yapması gerektiği bildirildiğinden adı geçen maddeler gündeme alınamamıştır.

 

Bilgilerinize

 

 


09/04/2019

 

Sosyal Medya