20 Eylül Olağan Genel Kurul Çağrı

24.09.2020 12:10


S.S YENİ UYUM KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

34450 SARIYER / İSTANBUL

TEL:0 212 342 09 45 / FAKS: 0 212 342 11 59

0 530 952 65 22

yeni_uyum@hotmail.com

Web site: www.yeniuyum.com

20.08.2020

 

ÇAĞRI

 

1.      S.S. Yeni Uyum Konut Yapı Kooperatifi’nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.09.2020 (Pazar) günü saat 11:00 ‘de Diyar Restaurant (Sarıyer Maden Mah. Boğazkent Caddesi No:29 Sarıyer) aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27.09.2020 Pazar günü aynı saatte aynı yerde toplanılacaktır.

 

2.      Çok önemli mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyeler, ekteki vekaletnameyi doldurup imzalayarak, kooperatif üyesi veya birinci derece akrabalarından birini vekil tayin edebilirler.

 

      Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.

 

                                           YÖNETİM KURULU ADINA

 

      Muhasip Üye                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı

     Hanife OKAY                                                          Nuray SARIAHMETOĞLU                 

            GÜNDEM

    

         

1-Açılış  ve  Yoklama

2-Divan  heyetinin  seçimi

3-Divan  heyetine  imza  yetkisi  verilmesi

4-Atatürk  ve  Türk  büyükleri  için  bir  dakika  saygı  duruşu  ve  İstiklal  marşının  okunması

5-Yönetim  Kurulu  yıllık  çalışma raporu, denetim kurulunun raporunun okunması, görüşülmesi

6- 2019  yılı  bilanço  ve  gelir-gider   tablolarının  okunması, görüşülmesi  ve  onaylanması

7- Yönetim  ve  Denetim  kurulu  raporlarının  onaylanması  ile  yönetim  ve  denetim  kurulunun ayrı  ayrı  ibrası

8- Yönetim  ve  denetim  kurulu  asil  ve  yedek  üyelerinin  seçilmesi,  huzur  haklarının  belirlenmesi

9- 2020-2021  tahmini  bütçesinin  görüşülmesi  ve  onaylanması

10- Üyelik  aidat  bedellerinin  ve  gecikme  faizlerinin  belirlenmesi  ve  karara  bağlanması  için  yönetim  kuruluna  yetki  verilmesi

11- 2018-2019  yılı  bütçesinin  onaylanması  kurulan  hesap  tetkik  kurulunun  denetim  raporunun  okunması, ilgili  dönem  yönetim  ve  denetim  kurulu  üyelerinin  ayrı  ayrı  ibrasının  görüşülmesi

12- 10.06.2007-21.04.2019  yılları  arasında  yönetimde  bulunan  yönetim  ve  denetim  kurulu  üyelerinin  ibra  edilmemesi  halinde  haklarında  hukuki  ve  cezai  dava  açılması  hususunda  yönetim  kuruluna  yetki  verilmesi

13- Üyelik  kayıt  koşullarının  görüşülmesi, bir  önceki  genel  kurulda  görüşülen  üyelik  bedellerinin  yeniden  belirlenmesi

14- İmar  Barışı  adı  altında  ilgili  kuruma  yapılan  ödemelere  katılmayan  borçlu  müteahhit  daire  sahiplerinden, lehlerine  yapılan  ödemelerin  rücusu  için  icra  işlem  yapma  ve  gecikmesi  halinde  dava  açma  hususunda  yönetim  kuruluna  yetki  verilmesi

15-Dilek  ve  temenni

16-Kapanış

 

Sosyal Medya